In opdracht van ProRail heeft Van Ooijen de opdracht ontvangen voor het verwijderen van een gasleiding en het aanpassen van de blusleiding. Aanneemsom bedraagt: EUR 531.600,-