Bodemsanering

In het verleden vond men de zorg voor het milieu en het verstandig hiermee omgaan nog niet zo belangrijk. Afval werd gedumpt in sloten of gewoon begraven op het erf achter het huis. Gelukkig ligt deze tijd van onwetendheid inmiddels ver achter ons. Maar zodoende vinden zich in de bodem van ons land nog veel verontreinigingen.

Van Ooijen Gouda heeft het milieu hoog in het vaandel staan. Wij willen graag ons steentje bijdragen aan een schoon Nederland. Sinds 2007 zijn wij BRL 7000 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij in het bezit zijn van het bodemsaneringscertificaat en zodoende vakbekwaam zijn om bodemverontreinigingen op een verantwoorde wijze te saneren.

Dit kan een verontreiniging zijn met minerale olie, PAK, zware metalen of een combinatie hiervan. De mate van verontreiniging kent een aantal categorieën van 1T to 3T en 0F tot 3F. Onze medewerkers hebben een opleiding gehad om met deze verschillende verontreinigen in diverse categorieën om te gaan.

Al onze machines voor het uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden zijn voorzien van overdrukunits met de benodigde filters, ook voor onze medewerkers zijn er de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. De vrijkomende grond wordt afgevoerd naar een erkende reiniger of stortlocatie.

2017 © Van Ooijen. Alle rechten voorbehouden. Inloggen
Partner: Omac Asfalt B.V.