Van Ooijen heeft met succes de tussentijdse audit voor het certificaat CO2 prestatieladder niveau 5 doorlopen. Hiermee hebben we het certificaat voor de komende tijd wederom behouden.