Certificaten

Van Ooijen biedt waarborgen voor uitstekend werk

Van Ooijen is ISO-, VCA-  en FSC-gecertificeerd. Deze certificaten vormen de garantie dat we ons werk op een verantwoorde en veilige manier uitvoeren. Of het nu gaat om de aanleg van een weg, werk aan de railinfrastructuur, riolering of het slaan van beschoeiing.

ISO
Om de kwaliteit van ons werk te bewaken en te verbeteren, hebben we met succes een ISO-certificeringtraject doorlopen. We zijn sinds 2000 ISO-gecertificeerd. Bekijk hier ons  ISO 9001 certificaat KSC-K20395-08 c Beheer Familie van Ooijen geldig tot 01-11-2017.

VCA
De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staat centraal. Om de veiligheid te waarborgen, beschikken we over het VCA-certificaat. Bekijk hier ons VCA-certificaat K14453-07 c Beheer Familie van Ooijen geldig tot 01-11-2017.

 Certificaten | Van Ooijen

FSC
Waar mogelijk gebruiken we bij Van Ooijen materialen die zijn voorzien van het FSC-
keurmerk. Dat betekent dat ze zijn gemaakt van hout dat afkomstig is uit verantwoord
beheerde bossen. Bossen zijn van onschatbare waarde voor mens, dier en klimaat. Ze
houden onder meer veel broeikasgassen vast. Zo'n 20 procent van de wereldwijde CO2-
uitstoot is te wijten aan ontbossing. Kijk voor ons FSC-certificaat in de FSC-database op
info.fsc.org.

Erkend leerbedrijf SPG Zuid-Holland
Van Ooijen b.v. voldoet aan de erkenningsregeling leerbedrijf bouw en infra en in het
kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen actief bijdraagt aan het opleiden
van leerlingen SPG Zuid-Holland.
Bekijk hier ons certificaat Certificaat erkend leerbedrijf SPG

Erkend leerbedrijf Fundeon
Ook voldoet van Ooijen b.v aan de erkenningsregeling leerbedrijf voor de opleidingen:
90440  Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent
92090  Assistent bouw en infra
00000  Leerwerktraject infratechniek
93980  Vakman GWW
93873  Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra (uitvoerder)
94052  Middenkaderfunctionaris infra
Bekijk hier ons certificaat  Certificaat erkend leerbedrijf Fundeon d.d.26-5-2014

 

2017 © Van Ooijen. Alle rechten voorbehouden. Inloggen
Partner: Omac Asfalt B.V.