Vanaf deze week heeft Van Ooijen de nieuwe mobiele kraan Hitachi 140 WT 5 in gebruik.