Van Ooijen neemt project in Zeist aan: 07-08-2018

Van Ooijen heeft het asfaltonderhoud aangenomen op De Dreef en de Traayweg te Zeist. Ook het maken van nieuwe bushaltes is onderdeel van het werk. Aanneemsom bedraagt: EUR 1.064.400,00. Het werk zal dit jaar worden uitgevoerd.…

Aangenomen: Emplacement Watergraafsmeer 10-7-2018

In opdracht van ProRail gaat Van Ooijen Gouda werkzaamheden op het emplacement Watergraafsmeer. Het betreft een UAV GC contract. Er moet derhalve een uitvoeringsontwerp gemaakt worden. Het werk buiten bestaat uit het aanleggen van depotvoedingen voor installaties (inclusief spoorkruisingen maken). …

Aangenomen: Reconstructie Virulypad in de Gemeente Pijnacker Nootdorp: 21-06-2018

In opdracht van de Gemeente Pijnacker Nootdorp heeft Van Ooijen de reconstructie van het Virulypad aangenomen. Aanneemsom bedraagt EUR 1.128.000,-…

NIEUW LOGO!: 24-05-2018

Beste relatie,

Met ingang van 10 april 2018 zijn M. van Ooijen en Zoon B.V. en Van Ooijen Materieel B.V. opgegaan in Van Ooijen Gouda B.V. middels een juridische fusie. Hiermee wordt de juridische organisatie verder geoptimaliseerd en vereenvoudigd naar …

Logo van Ooijen-def-

Aangenomen: Onderhoud Railgebonden Gebouwen RRN: 18-05-2018

Van Ooijen heeft in opdracht van ProRail het werk "onderhoud Railgebonden Gebouwen" in de Regio Randstad Noord aangenomen. Aanneemsom EUR 614.000,-…

Openstelling Zuidhoornseweg: 3-4-2018

De werkzaamheden in Den Hoorn schieten al aardig op. Lees bijgaand krantenartikel.

www.westlanders.nu/verkeer/openstelling-zuidhoornseweg-in-april-26141/

Aangenomen: Herontwikkeling Campus Deltares: 29-01-2018

Van Ooijen gaat binnenkort aanvangen met de herontwikkeling van de campus van Deltares in Delft.

Deltares is een Groot Technologisch Instituut (GTI) in Nederland op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Deltares richt zich voornamelijk op rivierdelta’s, …

Overname Van Ooijen Gouda door Elkarij

Met genoegen melden wij u dat de aandeelhouders van Van Ooijen Gouda hun aandelen hebben verkocht aan Elkarij bv uit Wouw.
Groot aandeelhouder familie Van Ooijen heeft geen opvolging en zocht aansluiting bij een grotere partij om de activiteiten verder …

Van Ooijen neemt reconstructie Weteringlaan aan in de Gemeente Zeist: 20-10-2017

Van Ooijen gaat in opdracht van de Gemeente Zeist de Weteringlaan reconstrueren. Het betreft 15 kruisingen vernieuwen en diverse tussenliggende weggedeelten voorzien van nieuw asfalt. Ook de fietspaden worden meegenomen in de uitvoering. Aanneemsom bedraagt: EUR 988.000,-.…

Van Ooijen certificeert zich voor VCA – P: 11-09-2017!

Van Ooijen heeft zich gecertificeerd voor VCA P. Het VCA P certificaat is gericht op bedrijven die risicovolle werkzaamheden in de petrochemische industrie uitvoeren, waar nog strengere eisen op het gebied van veiligheid gelden. In de petrochemie wordt het VCA …

VCA-P logo zwart
2018 © Van Ooijen Gouda. Alle rechten voorbehouden. Inloggen
Partner: Omac Asfalt B.V.