Voor de Gemeente Gouda voert Van Ooijen het project "bouw en woonrijpmaken Jan Verzwollezone" uit. Het werk bestaat uit riolering aanleggen, duikers, beschoeiing, diverse beschoeiing en verhardingen. Ook het slopen van een betonvloer op palen behoord tot het werk.