Van Ooijen Gouda springt flexibel om met op korte termijn gewijzigde uitvoeringsplannen

ProRail kiest voor aannemer Van Ooijen Gouda voor aanpassing geleidelijnen op 120 stations

 

Van Ooijen Gouda past in opdracht van ProRail de geleidelijnen voor blinden en slechtzienden aan op 120 stations in de regio Randstad Noord en Randstad Zuid. Hiermee wil ProRail voldoen aan Europese regelgeving, die in Nederland is vertaald in OVS00228. Bovendien neemt ProRail de aanvullende richtlijnen van de Nederlandse Oogvereniging in acht om zo tot de beste oplossing te komen. Deze organisatie geef vanuit haar specialisme aan hoe slechtzienden het best hun weg vinden in openbare gelegenheden zoals stations. Omdat ieder station anders is ingericht, zijn ook de werkzaamheden divers. Zo worden bestaande geleidelijnen uitgebreid tot 10 meter voor het einde van het perron. Indien het reliëf in de betontegels is versleten of de contrastwaarde te laag is, wordt nieuwe belijning aangebracht. In dat geval krijgen de tegels vier in plaats van zeven ribbels en zijn de lijnen niet 60 maar 30 centimeter breed. Dit is anders bij jukkenperrons: deze zijn namelijk opgebouwd uit betonplaten in plaats van tegels. Daarom past Van Ooijen een PMMA-coating, een soort kunsthars, toe om reliëf te creëren op de platen. Tot slot worden ook nieuwe keramische tegels met belijning aangebracht in de stationshallen. Het uitvoeringsontwerp wordt veel gewijzigd, weet Peter van Dijk, bouwmanager bij ProRail. ‘De eerste opnames dateren uit 2012. In die tijd is veel veranderd; er zijn bijvoorbeeld nieuwe objecten zoals SOS-zuilen geplaatst. Deze moeten ook worden aangelijnd. Vanuit ProRail krijgt Van Ooijen Gouda deze wijzigingen vooraf aangeleverd. ProRail is tevreden over de flexibele werkwijze en uitvoering.’

ProRail wil blinden en slechtzienden zoveel mogelijk tegemoet komen door de geleidelijnen op alle stations in Nederland voor het eind van 2015 aan te passen op basis van de nieuwste inzichten. Dit doet ProRail in samenspraak met de Oogvereniging, die hier richtlijnen voor heeft opgesteld. Deze zijn voor de komende 10 jaar bevroren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de belijning niet 60 centimeter breed hoeft te zijn om gevonden te kunnen worden. ‘Daarom maken we deze bij vervanging nog maar 30 centimeter –precies één tegel– breed,’ aldus John Straathof, projectleider bij Van Ooijen. ‘Dan krijgen de tegels ook vier ribbels in plaats van de oorspronkelijke zeven. Dit gebeurt alleen als de huidige geleidelijnen niet meer voldoen. Daarnaast worden alle lijnen uitgebreid tot tien meter voor het einde van het perron, zodat slechtzienden ook tot de laatste treincoupés kunnen doorlopen om bijvoorbeeld achterin de trein hun plek te vinden.’

 

De geleidelijnen bestaan echter niet altijd uit tegels met ribbels. Sommige perrons hebben namelijk geen bestrating, maar bestaan uit betonnen oppervlakten. Daar past Van Ooijen een weersbestendige PMMA-coating toe om de geleidelijnen met reliëf aan te brengen. Straathof: ‘Dit doen we met name in de avond- en nachturen om de reiziger niet te frustreren. De coating moet namelijk, afhankelijk van de temperatuur, een half uur uitharden. In die tijd mag niemand er overheen lopen.’ Ook de keramische tegels in de stationshallen worden overwegend ’s nachts aangebracht.

 

Deze werkzaamheden laten zich van te voren lastig voorspellen. De inrichting van de stations wordt namelijk voortdurend aangepakt, waardoor de werkzaamheden op korte termijn kunnen veranderen. ‘Vlak voor de uitvoering laten we de stations door een ingenieursbureau opnieuw ter plaatse controleren op wijzigingen,’ zegt Peter van Dijk, bouwmanager van ProRail. ‘Het kan namelijk zijn dat een nieuwe SOS-zuil, kaartverkoopautomaat of check-in/check-out poort is geplaatst. Deze moeten ook worden aangelijnd voor slechtzienden. We werken vaker samen met Van Ooijen, bijvoorbeeld om het bestratingswerk aan te passen. De samenwerking verloopt erg prettig en in dit geval had Van Ooijen ook tijdens de gehouden aanbesteding qua prijs de beste aanbieding gedaan.’

 

Tijdens de uitvoering probeert van Ooijen de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Niet alleen door de hoofdloopstroomroute in de daluren aan te passen, maar ook door slechtzienden tijdens de werkzaamheden te begeleiden als een deel van de belijning tijdelijk ontbreekt. John Straathof: ‘We halen maximaal 10 meter van de belijning per keer weg tijdens de werkzaamheden. Wanneer een slechtziende op deze route loopt, helpt ons personeel hem verder naar de bestemming.’ De aanpassing van de geleidelijnen, die bestaan uit de betontegels, is vergevorderd. De volgende fase is het aanbrengen van de PMMA-coating op de perrons met betonplaten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2015 afgerond. Momenteel breidt van Ooijen voor ProRail ook de fietsenstallingen uit in de regio’s Noord-Oost, Randstad Zuid en Randstad Noord.