Van Ooijen heeft van ProRail de opdracht ontvangen voor het project "Landelijk - markering op 108 stations". Hiervan gaat Van Ooijen diverse werkzaamheden verrichten op 27 stations. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van markeringen, waaronder straatwerk, PMMA coating, keramische tegels, geleidelijnen etc. Van Ooijen heeft de opdracht voor 2 percelen, te weten Regio Zuid en Regio Randstad Zuid. De aanneemsom bedraagt: EUR 811.200,- en wordt medio 2017 opgeleverd.