Van Ooijen heeft de opdracht van ProRail ontvangen voor het aanpassen van perrons in de Regio Randstad Zuid. De locaties betreffen Leerdam, Sliedrecht en Hardinxveld Giessendam. Een en ander zal in diverse weekenden in 2017 worden uitgevoerd. Naast het perronwerk worden er ook hellingbanen aangepast en aangelegd, perronoutillage aangepast en de sporen aangepast aan doeltracé.

Het programma Toegankelijkheid P76 streeft ernaar om personen met een mobiliteitsbeperking toch zelfstandig gebruik te kunnen laten maken van de trein. Daartoe worden perrons van de stations op alle locaties in Nederland aangepast aan een nieuwe uniforme normhoogte.

Aanneemsom bedraagt: EUR 1.727.000,-