Van Ooijen heeft de Reconstructie Beijerseweg Noord aan. Het werk zal nog voor de bouwvak aanvangen en betreft diverse freeswerk, het ophogen met vulkanisch materiaal (BIMS), het aanbrengen van diverse asfaltverhardingen, belijning en verkeersmaatregelen. De aanneemsom bedraagt: EUR 264.000,-