Van Ooijen gaat in opdracht van de Gemeente Zeist de Weteringlaan reconstrueren. Het betreft 15 kruisingen vernieuwen en diverse tussenliggende weggedeelten voorzien van nieuw asfalt. Ook de fietspaden worden meegenomen in de uitvoering. Aanneemsom bedraagt: EUR 988.000,-.