0

Van Ooijen Gouda is in samenwerking met BAM Rail druk in voorbereiding voor het project Vernieuwde Regionale Tramlijn Utrecht, genaamd SUNIJ lijn. Dit werk wordt grotendeels volgend jaar in juni en juli uitgevoerd. Van Ooijen Gouda heeft voor de 2 wekelijkse zeepkisten sessies een heuse zeepkist aan BAM overhandigd. Hierin worden alle onderwerpen van de sessies bewaard.

In opdracht van gemeente Pijnacker en Nootdorp heeft Van Ooijen Gouda het fietspad Virulypad en Noordkade te Delfgauw gereconstrueerd.

Het oude fietspad is volledig geamoveerd. Vervolgens is er een voorbelasting aangebracht van ca. 25000 m3 zand om de zetting in de ondergrond te versnellen. Na de zettingsperiode is de afbouw begonnen. Het zand is afgegraven en de cunetten gegraven. Naast het fietspad is er ook een ruiterpad en  een voetpad aangelegd.

Er is ca. 2000 ton asfalt aangebracht bestaande uit een onderlaag en een deklaag op het fietspad en een drempelplateau met wat reparaties aan de Noordeindseweg te Delfgauw. Aansluitend zijn de bermen afgewerkt, is markering aangebracht en is wegmeubilair geplaatst.

Van Ooijen Gouda heeft het overlagen van de Spoorweglaan en de reconstructie van de 4e Tochtweg aangenomen. Een mooie uitdagende klus met hoofdzakelijk asfaltverhardingen. Aanneemsom bedraagt: EUR 409.200,-.