KAM/CO2

Van Ooijen: aandacht voor mens, milieu en leefomgeving

Van Ooijen uit Gouda staat bewust in de samenleving. Daarom werken we zo veel mogelijk volgens duurzame principes. We proberen ook onze opdrachtgevers mee te nemen in ons streven naar het gebruik van duurzame materialen en oplossingen.                                                                                                      Beleidsverklaring         

CO2-voetafdruk Van Ooijen bekend

We hebben bij Van Ooijen onze CO2-voetafdruk (ofwel carbon footprint) berekend om inzicht te krijgen én te geven in het beslag dat we als bedrijf leggen op schaarse natuurlijke hulpbronnen. Op basis daarvan verminderen we ons energieverbruik en verkleinen we ons aandeel in de wereldwijde uitstoot van CO2 - een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering.

CO2 Prestatieladder: Van Ooijen op niveau 5

Van Ooijen is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. De CO2 Prestatieladder waardeert op basis van meer dan dertig indicatoren de prestaties van een organisatie op het gebied van CO2-emissie. Niveau 3 is het 'algemeen gangbare' niveau in een bedrijfstak; niveau 4 betekent dat een onderneming ook partners en anderen betrekt bij en wijst op initiatieven ter vermindering van de CO2-uitstoot. Niveau 5 stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van de eigen organisatie, maar ook aan diens leveranciers en onderaannemers.

Kwaliteit en vakmanschap van Van Ooijen

Van Ooijen Gouda is gecertificeerd voor de Veiligheidsladder trede 3, voor  de                        ISO 9001:2015, voor  VCA-, en voor FSC®. Deze certificaten zijn een garantie voor het op een veilige en verantwoorde manier werken volgens hoogstaande kwalitatieve standaarden. Ook de kwaliteit van onze mensen is gegarandeerd: zij staan voor vakmanschap en verantwoordelijkheid.

2019 © Van Ooijen Gouda. Alle rechten voorbehouden. Inloggen
Partner: Omac Asfalt B.V.