In de periode van maandag 9 november tot en met vrijdag 20 november, vinden er werkzaamheden plaats op het Emplacement Arnhem Berg. In deze buitendienststelling worden er looppaden aangebracht langs spoor 17 en 18 op het Emplacement Arnhem Berg.De werkzaamheden vormen de eerste fase van het project voor wat betreft de Regio Noord- Oost, wat door Van Ooijen wordt uitgevoerd.

Voor het programmajaar 2016 staan er nog een groot aantal Grootschalige en Kleinschalige Infra Onttrekkingen op de planning.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project Upgrade Emplacementsvoorzieningen, Tranche 1, Civiele werkzaamheden, Regio Noord- Oost. De scope van het contract omhelst de loop- en servicepaden op het Emplacement Arnhem Berg en Emplacement Onnen. De huidige loop- en servicepaden en bijbehorende voorzieningen voldoen niet meer aan de wensen van de vervoerders en de vigerende wet- en regelgeving waardoor deze vervangen dienen te worden. Na de realisatie van de upgrade op de Emplacementen voldoen de Emplacementen weer aan de Arbo- wetgeving en wensen van de vervoerders. In het kader van het project worden onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

  • Het aanbrengen, aanpassen en verwijderen van looppaden (porfierpaden)
  • Het aanbrengen van STRAIL overpaden
  • Het verwijderen van bestaande serviceperrons en realiseren van lage servicepaden inclusief bijbehorende voorzieningen, waaronder, vuilwaterafvoer (servicekasten en haspelkasten), spoelwaterleidingen )haspelkasten), vacuümleidingen naar pompstation, fecaliën afvoer systemen.
  • Hierbij worden tevens werkzaamheden verricht aan, (voedings)kabels en leidingen en overige systemen welke geraakt worden bij het realiseren van de scope.