In opdracht van ProRail is Van Ooijen gestart met de werkzaamheden op locatie Arnhem Berg. Het betreft een project in het kader van Upgrade Emplacementsvoorzieningen Civiele werkzaamheden regio Noord-Oost. De doelstelling hierbij is om veilige looproutes te creëren. De huidige situatie op de emplacementen Arnhem Berg is dat de sporen deels wel en deels niet zijn voorzien van looppaden. Verder voldoet een deel van de bestaande looppaden niet aan de huidige eisen. Daarnaast ontbreken er op sommige logische plaatsen overpaden, waardoor er wordt overgestoken over indienstzijnd spoor. Daar waar mogelijk zullen deze situaties worden verbeterd en zullen overpaden worden gecreëerd.

Van Ooijen voert in een aantal weken (24 uur per dag) veel werkzaamheden uit om de paden te upgraden aan de huidige eisen.