Van Ooijen heeft in opdracht van ProRail in weekend 2 het station Haarlem Spaarnwoude op de juiste normhoogte aangebracht. Het was een pittig weekend vol inventief vernuft. Om logistieke redenen was het niet mogelijk het werk in 1 weekend uit te voeren. Door een inventief plan, door onze mensen bedacht, is een extra depot langs de rijksweg gecreëerd met draglineschotten en rijplaten (over de sloot), om op die manier het zand en dergelijke vlot af te kunnen voeren. Er moesten keerwanden gezet worden, zand afgegraven, EPS aanbrengen, diverse kabelwerk en straatwerk uitgevoerd worden. Mede door het goede weer is het weekend fantastisch verlopen en was onze opdrachtgever erg tevreden. Ook de media was het niet ontgaan. Zie bijgaande link

Van Ooijen realiseert Haarlem Spaarnwoude