Van Ooijen heeft van ProRail de opdracht ontvangen voor het aanpassen van diverse perrons in Regio Randstad Noord. De werkzaamheden zullen in 2016 uitgevoerd worden. Aanneemsom bedraagt: EUR 1.984.300,-

Het programma Toegankelijkheid P76 streeft ernaar om personen met een mobiliteitsbeperking toch zelfstandig gebruik te kunnen laten maken van de trein. Daartoe worden perrons van de stations op alle locaties in Nederland aangepast aan een nieuwe uniforme normhoogte.