img
img

NIEUW LOGO

Beste relatie,

Met ingang van 10 april 2018 zijn M. van Ooijen en Zoon B.V. en Van Ooijen Materieel B.V. opgegaan in Van Ooijen Gouda B.V. middels een juridische fusie. Hiermee wordt de juridische organisatie verder geoptimaliseerd en vereenvoudigd naar 1 B.V. Alle rechten en plichten van de oude vennootschappen zijn van rechtswege door de fusie overgegaan naar Van Ooijen Gouda B.V. Contractuele voorwaarden blijven ongewijzigd.

Het kan zijn dat dit nieuws u reeds via andere bronnen bereikt heeft. Wij hebben echter gewacht met dit bericht totdat alle gegevens omtrent de nieuwe situatie waren gecompleteerd. Zo hoeft u uw administratie maar één keer aan te passen. De contactpersonen binnen onze organisatie blijven onveranderd waaronder ook de e-mail adressen. Correspondentie kunt u in het vervolg richten aan

Van Ooijen Gouda B.V.

Goejanverwelledijk 60

2807 CC GOUDA

KvK nummer:                        29034417

BTW nummer:                        NL009329493.B.01

Bankrekening:                        NL80INGB0005301861

G-rekening:                            NL50INGB0996128204

Op de korte termijn zijn ook de Rabobankrekening van M. van Ooijen en Zoon B.V. en Van Ooijen Materieel B.V. nog beschikbaar.

Bij het “nieuwe” Van Ooijen Gouda B.V. vonden wij dat ons logo een opfrisbeurt kon gebruiken. Uiteindelijk is het een nieuw logo geworden. Het nieuwe logo treft u boven deze brief aan naast het oude vertrouwde logo. U zou het beeldmerk kunnen zien als perron, weg en rails. Perspectief en gelaagdheid binnen het beeldmerk staan hierbij centraal, “De weg naar de toekomst”. De ontwerper van het logo heeft zijn inspiratie voor het nieuwe beeldmerk gehaald uit wegenbouw en railinfra. Elementen die op zichzelf staan, maar ook een gezamenlijke functie hebben. De complementaire kleuren oranje en blauw staan voor de kracht van Van Ooijen Gouda. Het blauw als basis en het oranje als een signaalkleur.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen onze organisatie of mailen naar info@van-ooijen.nl. Wij zien uit naar een verdere succesvolle samenwerking!


Recente artikelen

Archief