img
img

KAM

Bedrijven hebben richtlijnen waaraan ze moeten voldoen waarbij de kwaliteit van producten en diensten continue verbeterd wordt om aan de wensen van de markt te voldoen. De arbeidsomstandigheden voor personeel dienen optimaal te zijn zodat beroepsziektes, en ongelukken kunnen worden voorkomen. Als daarnaast de regels van de Arbowet worden nagestreefd bevordert dit de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Bij de werkzaamheden die uitgevoerd worden, wordt gekeken dat dit voor een zo min mogelijke belasting van de werknemers zorgt. Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen die de fysieke belasting voor de werknemer kunnen verlichten.

Milieu heeft ook een belangrijke rol bij bedrijfsprocessen. Bedrijven moeten maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo voorkomen ze dat het milieu schade ondervind van de bedrijfsprocessen die worden uitgevoerd. Afval wordt beperkt en als er afval ontstaat wordt dit op een zo milieuvriendelijke wijze behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan recycling.