Duurzaam werken

Van Ooijen Gouda werkt aan het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk, want wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en goed met onze aarde omgaan. Problemen als klimaatverandering en schaarse hulpbronnen worden alsmaar groter. Daarom stellen al onze mensen veel in het werk om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verlagen. Dat doen we niet alleen bij ons bedrijf en de projecten die we uitvoeren. We vragen het tevens van leveranciers en aan opdrachtgevers, zodat ons bouwbedrijf waar mogelijk materialen kan gebruiken die op een verantwoorde manier geproduceerd zijn. Zo leveren wij onze bijdrage aan oplossingen.

DUURZAAM BOSBEHEER
Bossen zijn van onschatbare waarde voor mens en dier, want bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof. Van Ooijen Gouda gebruikt daarom hout dat voldoet aan de eisen van de Forest Stewardship Council (FSC), het internationale keurmerk voor duurzaam en sociaal bosbeheer, dat wereldwijd gesteund wordt door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Hout met het FSC-keurmerk is afkomstig uit bossen die op een verantwoorde manier worden beheerd. Deze bossen krijgen de kans om zich te herstellen en in kwetsbare bosgebieden wordt niet gekapt. Het FSC-keurmerk draagt ook zorg voor de houthakkers. Zij krijgen voldoende loon en verantwoorde werkomstandigheden, zodat armoede en illegale houtkap wordt tegengegaan. – FSC-keurmerk: licentiecode FSC-C009577