img
img

CO2 rapportages

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.

Directeur:         J.P.H. Eijkelenboom

Datum:             03-04-2019

Doelstellingen CO2-, energiereductie

Meerjarendoelstelling CO2-reductie t.o.v. het basisjaar:

Totaaldoelstelling scope 1 & 2 t.o.v. basisjaar 2016 is 19,42% CO2 reductie t/m 2023.

Jaardoelstellingen CO2-reductie, gerelateerd aan euro omzet, voor scope 1 & 2 totaal t.o.v. het basisjaar: De kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op de CO2-footprint van het basisjaar en de geplande CO2-reductiemaatregelen.

Reductie doel in tonnen
(bij gelijkblijvende productie)

Totaaldoelstelling scope 3  t.o.v. basisjaar 2020 is 8,31% CO2 reductie t/m 2023.

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie m.b.t. bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk.

Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan.

Beleid CO2-, energiereductie

Voor de volgende documenten zijn links aangebracht naar de betreffende documenten:
* Sector- en Keteninitiatieven Van Ooijen Gouda CO2-Prestatieladder 2023
* Energie Managementsysteem / CO2-voetafdruk
Rapport CO2-systeem EXTERN Van Ooijen Gouda 2019H2 2020-03-11
* Rapport EXTERN Ketenanalyse Asfaltreparatie infrarood 2016-05-03
Projectdossier CO2 Van Ooijen Gouda Projecten 2019 2020-03-11
CO2 footprint 2022
CO2 footprint 2022H1
CO2 footprint 2021
CO2 footprint 2021H1
CO2 footprint 2020H1
CO2 footprint 2020H2
* 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen + voortgang 2022
* 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen + voortgang 2021

CO2-initiatief :
Actieve deelname m.b.t. halen en brengen betreft met name asfaltreparatie infrarood
Per’19 met name ook betonstraatstenen/-tegels met gerecycled materiaal m.b.t. CirCOton
www.struykverwoinfra.nl/N-322/dubbelslag-met-circoton m.b.t. moederbestek.nl
Indien u ideeën wenst aan te reiken, dan dit graag melden via info@van-ooijen.nl. Via https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Van_Ooijen_Gouda_B_V zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.

Archief documentatie