img
img

CO2 rapportages

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2 -uitstoot en verbruik voor het bedrijf en projecten te verminderen. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.

Regie: JPH Eijkelenboom

Datum: 16-02-2024

Doelstellingen CO2-, energiereductie
Meerjarendoelstelling CO2-reductie tov het basisjaar:
Totaaldoelstelling scope 1 & 2 tov basisjaar 2016 is -28,48% CO2 reductie t/m 2026.
Totaaldoelstelling scope  3 tov basisjaar 2023 is -7,64% CO2 reductie t/m 2026.

Jaardoelstellingen CO2 -reductie, gerelateerd aan euro omzet, voor scope 1 & 2 totaal tov het basisjaar: De kwantitatieve CO2 -reductie doelstellingen zijn gebaseerd op de CO2 -footprint van het basisjaar en de bruikbare CO2 -reductiemaatregelen.

Reductie doel in tonnen

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie mbt bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk.

Maatregelen zijn gedocumenteerd mbv een plan van aanpak en praktisch mbv een communicatieplan.

Beleid CO2-, energiereductie

De volgende documenten zijn links naar de betreffende documenten:

*CO2-reductiedoelen + voortgang 2023
*CO2-voetafdruk 2023 incl scope 3
*CO2-voetafdruk 2023-H1
*CO2voetafdruk 2022
*CO2-voetafdruk 2022H1
*CO2-voetafdruk 2021
*CO2-voetafdruk 2021H1
*CO2-voetafdruk 2020H2
*CO2-voetafdruk 2020H1
*CO2-voetafdruk 2016

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en Keteninitiatieven CO2 2023
Sector- en Keteninitiatieven CO2 2024

CO2-initiatief:
Actieve deelname mbt halen en brengen betreft met name asfaltreparatie infrarood.
Per’19 met name ook betonstraatstenen/-tegels met gerecycled materiaal mbt CirCOton
www.struykverwoinfra.nl/N-322/dubbelslag-met-circoton  mbt moederbestek.nl

Indien u ideeën wenst aan te reiken, dan kunt u deze melden via info@van-ooijen.nl

Zie ook onze pagina op de website van SKAO

Archief documentatie