img
img

CO2 rapportages

Beleid CO2-, energiereductie

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.

Directeur:         J.P.H. Eijkelenboom

Datum:             03-04-2019

Doelstellingen CO2-, energiereductie

Meerjarendoelstelling CO2-reductie t.o.v. het referentiejaar:

  • Scope 1&2 : 2% per jaar m.b.t. 10% CO2-reductie, gerelateerd aan kengetal (m.b.t. km, FTEk, euro omzet), in 2021 ten opzichte van referentiejaar 2016.
  • Scope 1 : 2% per jaar m.b.t. de uitgangspunten zoals vermeld bij scope 1&2.
  • Scope 2 : 2% per jaar m.b.t. 8% CO2-reductie, gerelateerd aan FTEk, in 2020 t.o.v. 2016. 80% CO2-reductie, gerelateerd aan FTEk, in 2021 t.o.v. 2016.
  • Scope 3 : 1% CO2-reductie m.b.t. asfalt/beton (m.b.t. categorie aangekochte goederen/diensten), gerelateerd aan euro inkoopomzet, per jaar vanaf 2017 t/m 2021 t.o.v. het referentiejaar 2016.

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie m.b.t. bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk.

Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan.

Voor de volgende documenten zijn links aangebracht naar de betreffende documenten:
Rapport CO2-systeem EXTERN Van Ooijen Gouda 2019H2 2020-03-11
*Rapport EXTERN Ketenanalyse Asfaltreparatie infrarood 2016-05-03
*Rapport Scope 3 emissies Van Ooijen Gouda 2018-02-21
Projectdossier CO2 Van Ooijen Gouda Projecten 2019 2020-03-11

Archief documentatie:
Rapport CO2-systeem EXTERN Van Ooijen Gouda 2019H1 2019-11-07
*Rapport CO2-systeem EXTERN Van Ooijen Gouda 2018H2 2019-03-08
*Rapport CO2-systeem EXTERN Van Ooijen Gouda 2018H1 2018-10-30
*Rapport EXTERN CO2-systeem Van Ooijen Gouda 2017H2 2018-02-21
*Rapport EXTERN CO2-systeem Van Ooijen Gouda 2017H1 2017-09-20
*Rapport EXTERN CO2-systeem Van Ooijen Gouda 2016H2 2017-02-14
*Rapport EXTERN CO2-systeem Van Ooijen Gouda 2016H1 2016-11-01
*Projectdossier CO2 Van Ooijen Gouda Projecten 2018 2019-03-08

CO2-initiatief :
Actieve deelname m.b.t. halen en brengen betreft met name asfaltreparatie infrarood
Per’19 met name ook betonstraatstenen/-tegels met gerecycled materiaal m.b.t. CirCOton
www.struykverwoinfra.nl/N-322/dubbelslag-met-circoton m.b.t. moederbestek.nl

Indien u ideeën wenst aan te reiken, dan dit graag melden via info@van-ooijen.nl. Via http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.