img

Overige specialiteiten

Naast Asfalt, Bestrating en Ondergrondse infra kunt u Van Ooijen Gouda ook voor overige wegenbouw gerelateerde werkzaamheden inschakelen!

BOUWRIJP MAKEN TERREIN

We verwijderen alle obstakels uit de bouwgrond. Indien nodig belasten we de bouwgrond voor om een draagkrachtig en stabiel terrein te creƫren. Vervolgens kunnen we diverse rioleringen aanleggen of grondwerk verrichten.

WOONRIJP MAKEN TERREIN

We regelen alles wat een woonwijk of bedrijventerrein nodig heeft. Denk aan de ondergrondse infra zoals, putten en kolken, de bestrating, maar ook het groen, het straatmeubilair en de straatverlichting. Natuurlijk brengen we ook de definitieve verhardingen aan in de vorm van mooie egale wegen.

ONDERZOEK NAAR FUNDERING EN ASFALT

We onderzoeken de samenstelling van het aanwezige asfalt om te bepalen wat de milieuhygiƫnische kwaliteit ervan is. Hiermee bepalen we of het asfalt hergebruikt kan worden. We verrichten zelf de bedrijfscontroles, waarbij we onder andere de verdichting en laagdikten controleren.

PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

We verzorgen de aanleg van bedrijfsterreinen in de petrochemische industrie. Hierbij houden we rekening met de bedrijfsprocessen die door moeten gaan. Daarnaast hebben we ervaring met het verkrijgen van werkvergunningen en voldoen we uiteraard aan strenge veiligheidsregelgeving.

GRONDWERK

We graven grond af en verplaatsen het. Dat doen we nauwkeurig en zorgvuldig. Qua afmetingen, qua helling, qua diepte en qua draagkracht. Verontreinigde grond voeren we op de juiste manier af en saneren we, want we hebben naast oog voor goede bouwgrond ook oog voor het milieu.

Heeft u naast de hierboven genoemde onderwerpen nog overige wegenbouw werkzaamheden die u wilt laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op, we bespreken de mogelijkheden graag!

Meer info? Neem contact met ons op
images images