img
img

CO2

VERMINDEREN CO2-UITSTOOT EN ENERGIEVERBRUIK
10% minder CO2 uitstoten dan in 2016 en het energieverbruik omlaag brengen. Dat zijn de doelen die Van Ooijen Gouda zichzelf heeft gesteld. De maatregelen die de mensen van Van Ooijen nemen hebben effect. Het bedrijf heeft inmiddels niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Niveau 5 betekent dat Van Ooijen Gouda in staat is om vrijwel de hele keten duurzamer te laten werken. De maatregelen in ons bedrijf en bij onze projecten vormen slechts een druppel op de gloeiende plaat. Daarom stellen we als bedrijf ook hoge eisen op het gebied van duurzaamheid aan leveranciers en onderaannemers. Tevens vragen we onze klanten om milieuvriendelijke stappen te nemen. Samen maken we wel een verschil.
CO2-Prestatieladder, trede 5
Documentatie CO2-reductie