img

Certificaten

HOE WIJ WERKEN
Van Ooijen Gouda staat voor veilig en verantwoord werken. Daarom werken we volgens hoge normen. Wij garanderen opdrachtgevers vakmanschap en kwaliteit. Wij leiden zelf onze mensen op, geven hen vertrouwen en verantwoordelijkheid. Samen bereiken wij zo een hoger niveau. Daarom zorgt Van Ooijen Gouda voor zowel zijn mensen als de projecten.

VEILIG WERKEN
Onze mensen zijn waardevolle krachten. Het zijn vaklui wiens gezondheid en veiligheid op de werkvloer centraal staat bij ons bedrijf. Een veilige werkomgeving creƫert een prettige werksfeer. Het geeft onze mensen meer energie, en dat zorgt voor een betere kwaliteit van het werk. Daarom stelt Van Ooijen hoge standaarden aan de werkomgeving en de manier van werken.

Bij Van Ooijen waarborgen we deze standaarden door bij civieltechnische- en spoorweginfraprojecten minimaal te werken volgens de eisen die gelden voor:

KWALITEIT LEVEREN
We leveren goed werk of we leveren geen werk. Van Ooijen staat voor het leveren van kwaliteit. Dat doen we door het gebruiken van goede materialen, het inzetten van vakspecialisten, en het meedenken met de opdrachtgever om zijn doel te realiseren.

Onze mensen staan dicht bij de klant, en dicht bij elkaar. We werken met korte lijnen en schakelen snel, want ons team is goed op elkaar ingespeeld. We houden elkaar en de opdrachtgever scherp, want we leveren pas echt kwaliteit wanneer de klant tevreden over het werk is.

Bij Van Ooijen waarborgen we het leveren van kwaliteit door bij civieltechnische- en spoorweginfraprojecten tenminste te werken volgens de eisen die gelden voor:
ISO 9001:2015, de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

DUURZAAM WERKEN
Klimaatverandering, schaarse hulpbronnen, het zijn maatschappelijke problemen die steeds ernstige vormen aannemen. Daarom stellen we veel in het werk om een bijdrage te leveren aan oplossingen. Wij willen zuinig en bewust met onze aarde omgaan. Voor ons, maar vooral voor onze kinderen aan wie we dit nalaten. We hebben daarom doelen gesteld om onze voetafdruk te verkleinen. De CO2-uitstoot moet omlaag, evenals het energieverbruik. Die doelen waarborgt Van Ooijen door bij civieltechnische- en spoorweginfraprojecten in ieder geval te voldoen aan de eisen die gelden voor:
CO2-Prestatieladder, trede 5
ISO 14001:2015

Hoe we dat doen?  Lees verder


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Ons vak leer je pas echt in de praktijk. Zonder begeleiding van ervaren krachten kunnen jongeren het vak niet leren. Zonder nieuwe jonge krachten kunnen wij het werk niet uitvoeren. Van Ooijen Gouda neemt daarom als ondernemer zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt jongeren als erkend leerbedrijf mogelijkheden om het werk in de bouw en infra te leren. Wij zien het als een wisselwerking die ons bedrijf dynamisch houdt. Als een kans, voor zowel ons als de jongeren. Onze ervaren krachten dragen daarom met veel plezier hun unieke praktijkkennis over aan de volgende generatie. Zij houden ons scherp met vernieuwende technieken.

Bij Van Ooijen waarborgen we het behouden en actualiseren van vakkennis door een Erkend Leerbedrijf te zijn voor:
SPG Infra vakopleidingen
Volandis & Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Wil je meer weten over werken en leren bij Van Ooijen Gouda? Klik dan hier.

images images