Project: Van Ooijen maakt porfierpaden Utrecht Centraal: 25-08-2016 Van Ooijen maakt in opdracht van DSSU 4,5 km porfierpad en diverse strail overpaden.
Nieuws: Van Ooijen neemt reconstructie Vivaldistraat te Schiedam aan: 26-09-2016 Van Ooijen heeft de reconstructie van de Vivaldistraat van de Gemeente Schiedam aangenomen. Aanneemsom ...

Van Ooijen Gouda: aannemer in Wegenbouw en Railinfrastructuur

M. van Ooijen & Zoon in Gouda is al sinds 1955 specialist in projecten in de grond-, weg- en waterbouw. We doen aan asfaltverharding en de (her)inrichting van wegen en terreinen, onder meer met bestrating. In de railinfrastructuur verzorgen we aanleg en onderhoud van sporen, perrons, schouwpaden, dienstwegen, geluidsschermen en overwegen. In het kader van waterbeheer zijn we de partij voor de aanleg van riolering en waterbouwkundige werken. Uiteraard allemaal met persoonlijk advies en begeleiding, nauwgezet, deskundig, onder strikte kwaliteitseisen en met aandacht voor het milieu.

2016 © Van Ooijen. Alle rechten voorbehouden. Inloggen