CO2

Beleid CO2-, energiereductie

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Dit heeft geleid tot het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.

Directeur:   J.P.H. Eijkelenboom
Datum:        14-02-2017

Doelstellingen CO2-, energiereductie                                                                                  

Meerjarendoelstelling CO2-reductie t.o.v. het referentiejaar:
 Scope 1&2 : 2% per jaar m.b.t. 10% CO2-reductie, gerelateerd aan kengetal (m.b.t. km,
FTEK, euro omzet), in 2021 ten opzichte van referentie 2016.
*  Scope 3 : 1% CO2-reductie m.b.t. asfalt (m.b.t. categorie aangekochte goederen/
diensten), gerelateerd aan euro inkoopomzet, per jaar vanaf 2017 t/m 2021 t.o.v. het
referentiejaar 2016.

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie m.b.t. bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk.
Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan.

Certificaat

Hieronder een link naar het certificaat
Signed_Cert_CO2_bewust nivo 5 geldig tot 23-03-2021

Documenten

Voor de volgende documenten zijn links aangebracht naar de betreffende documenten:
*Rapport CO2-systeem EXTERN Van Ooijen Gouda 2018H2 2019-03-08
*Rapport EXTERN Ketenanalyse Asfaltreparatie infrarood 2016-05-03
*Rapport Scope 3 emissies Van Ooijen Gouda 2018-02-21
*Projectdossier CO2 Van Ooijen Gouda Projecten 2018 2019-03-08

Archief documentatie:
*Rapport CO2-systeem EXTERN Van Ooijen Gouda 2018H1 2018-10-30
*Rapport EXTERN CO2-systeem Van Ooijen Gouda 2017H2 2018-02-21
*Rapport EXTERN CO2-systeem Van Ooijen Gouda 2017H1 2017-09-20
*Rapport EXTERN CO2-systeem Van Ooijen Gouda 2016H2 2017-02-14
*Rapport EXTERN CO2-systeem Van Ooijen Gouda 2016H1 2016-11-01
*Projectdossier CO2 Van Ooijen Gouda Geleidelijnen 2015-10-20
*Projectdossier CO2 Van Ooijen Gouda Inspectiepaden 2017-02-14
*Projectdossier CO2 Van Ooijen Gouda Projecten 2017 2018-02-21

CO2-initiatief actieve deelname m.b.t. halen en brengen betreft met name asfaltreparatie infrarood  https://www.dehamer.nl/nieuws/nieuwe-perrontegel-tel-uit-je-winst/

Indien u ideeën wenst aan te reiken, dan dit graag melden via info@van-ooijen.nl

Via http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven zijn ook documenten van onze organisatie te vinden

 

2019 © Van Ooijen Gouda. Alle rechten voorbehouden. Inloggen
Partner: Omac Asfalt B.V.